Tehetségek igényeire szabva - Nemzetközi tanulmánykötet a tehetségről és a tehetséggondozásról

Hogyan segítsük a tehetséges fiatalokat, hogy valóra váltsák a hozzájuk fűzött reményeket? A szülők, tanárok és tehetségfejlesztő szakemberek szerepe nélkülözhetetlen a tehetségtámogató munkában. Hatékony eszközök és eredményes tapasztalatcserék híján azonban akadályokba ütközhetünk. Egyre nagyobb szükség van tehát a jó gyakorlatok megosztására, szakmai konzultációkra, új kutatási tapasztalatokat összegyűjtő kiadványokra.

Nemzetközileg ismert és elismert szakemberek tanulmánykötetbe foglalták tapasztalataikat a tehetségről, tehetségtámogató munkáról a „Providing for the Special Needs of Students with Gifts and Talents” címmel. A könyv 2017 nyarán jelent meg a CTYI (Centre for Talented Youth Ireland) kiadásában. A tanulmányok tantervfejlesztésről, tehetséges diákok fejlődését befolyásoló környezeti hatásokról, iskolán kívüli tehetséggondozásról, hálózatépítés lehetőségeiről, tehetséges, kiemelkedően jó képességű gyermekek motiválásáról valamint  hátrányos helyzetű tehetségek körében szerzett tapasztalatokról szólnak.

A kötet szerkesztői Jennifer Riedl Cross (USA), Colm O’Reilly(Írország), és Tracy L. Cross(USA) arra törekedtek , hogy összeállításukban egy globális képet kapjon az olvasó a nemzetközi tehetséggondozásról. A könyv előszavában Deborah Eyre professzor  foglalja össze a tanulmányok legfontosabb mondanivalóját és méltatja a szerzők írásait.

A könyv első fejezetében Albert Ziegler, Heidrun Stoeger, és Daniel Patrick Balestrini  mutatják be Ziegler „Actiotope” tehetség modelljét. A tehetséggondozásban manapság ismert tehetség modellek egyre differenciáltabbak és sok esetben ellentmondásosak. Ziegler megközelítése modern és átfogó. Azt javasolja, hogy meg kell vizsgálnunk az egyént, a környezetét és ami a legfontosabb, azt a módot ahogyan az egyén kölcsönhatásban van a környezetével.

A második fejezetben érdekes tanulmányt olvashatunk az inkluzív iskoláról Margaret Sutherland és Niamh Stack tollából. A fejezet rávilágít arra a fontos befogadó szemléletre miszerint az iskola a diákot, mint önálló személyiséget tekinti a maga komplexitásában (többek között társadalmi, kulturális és egyéni adottságai mentén). A gyermekek közötti különbségekre az oktatásban inkább lehetőségként, semmint akadályozó tényezőként tekint.

A kötet egyetlen magyar szerzője, Fuszek Csilla tanulmányában arról ír, hogy a sikerhez vezető úton a tehetségeknek mennyire fontos a megfelelő támogató közeg megtalálása és a hálózatos gondolkodásmód. Példaként mutatja be a Magyar Tehetségsegítő Hálózat munkáját, a Tehetségpontok hálózatát és a Tehetségsegítő Tanácsok szerepét a tehetségtámogató munkában.

A negyedik fejezetben egy újabb érdekes jó gyakorlatról olvashatunk, melynek szerzője Colm O’Reilly, Amy L. Shelton és Antonios Apostolou. A CTYI (Centre for Talented Youth Ireland) iskolán kívüli programjaiban válogatott diákok vesznek részt, akik Írország különböző pontjairól érkeznek a foglalkozásokra az ír fővárosba. A tehetséges, válogatott diákoknak kihívást jelentő, egyetemi szintű oktatásban van részük a Dublin City University falain belül.

A könyv következő fejezete fiatal tehetségek korai tehetséggondozásával foglalkozik. Nancy B. Hertzog régóta kutatja a korai nevelés témáját. Tanulmányában szó esik a tanári szerepekről, tantermi környezet kialakításáról, differenciálásról és a szülők szerepének fontosságáról.

A hatodik fejezet szerzője a hátrányos helyzetű tehetséges diákok fejlesztési lehetőségeit tárgyalja. Ebben a részben olvashatunk a „Camp Launch” nevű programról, amely kihívást jelentő iskolán kívüli fejlődési lehetőséget kínál hátrányos helyzetű családok gyermekeinek.

A hetedik fejezetet Jennifer Riedl Cross és Tracy L. Cross munkája. Az amerikai szerzőpáros kiváló összefoglalást ad  a tehetségeket érintő legfőbb problémákról. A tanulmányban szó esik szorongásról, depresszióról, kortárskapcsolatokról, öngyilkos hajlamról, mentális betegségekről és arról, kihez fordulhatnak segítségért és támogatásért a tehetséges fiatalok saját környezetükben.

Az utolsó fejezet szerzője Mojca Jurisevich, aki a tehetséggondozás egyik kulcskérdését a motivációt járja körül írásában.

Összefoglalva hasznos és érdekes olvasmányokat tartalmaz az Ír Tehetségközpont gondozásában megjelent tanulmánykötet. Szülők, pedagógusok, pszichológusok és tehetségfejlesztők egyaránt izgalmas és értékes információkat nyerhetnek kutatási eredményekről és megismerkedhetnek több sikeresen működő tehetségtámogató kezdeményezéssel.

Talent is a special kind of natural resource that is available in every country.