Európai Tehetségközpont – Budapest

 

 

 

A tehetség támogatásának számtalan módját ismerjük, másképp támogat egy család, másképp az iskola, a munkahely, a társadalom, de a támogatás ténye mögött mindig ott van kiválóságnak értékként való – akár hagyományból fakadó, akár tudatos, vagy éppen öntudatlan – felismerése, elismerése és tisztelete.

Egy-egy emberi élet, egy társadalom, az emberi értékek megőrzése szempontjából is meghatározó különbséget jelenthet a legszélesebb értelemben vett kiválóság tiszteletének mindennapi gyakorlata, ami nem más, mint a tehetségtámogatás kultúrája.

Ezt a kultúrát Magyarországon az elmúlt években tudatos fejlesztéssel indult, és mára rendkívül sikeres, szinte mozgalommá váló, közel 900 tagból álló Tehetségpont–hálózat, egy újfajta tehetségtámogató együttműködési modell erősítette meg. Ez az együttműködés a tehetség és az őt támogatók közös, aktív értékteremtő erőfeszítése, amely megsokszorozhatja mindkét oldal egyéni kezdeményezéseit. Sokan vagyunk Európában is, akik a tehetségtámogatást évek óta akár intézményi keretek között, akár egyéni utakat keresve kiemelten fontosnak tartjuk. A 2012 nyarán megalakult Budapesti Európai Tehetségközpont távlati célja – a magyar együttműködési modell sikeréből kiindulva - hozzájárulni a fentebb említett értékeket valló európai szervezeteknek, szakembereknek egy nyitott, rugalmas, Európa országain átívelő hálózatba szervezéséhez. Célja, hogy keretet és lehetőséget adjon az elszigetelten, rejtetten vagy már hálózatosan működő szervezeteknek, egyéneknek a közös munkához, és ezzel előmozdítsa, hogy

  • a tehetségek támogatásának fontossága megfelelő hangsúlyt kapjon minden európai államban,
  • hogy Európán belül a tehetségvesztés a minimálisra csökkenjen,
  • az oktatási szektor átalakulásakor a tehetséggondozás kiemelt szerepet kapjon, egy-egy tehetséges fiatal minden tagállamban a számára legmegfelelőbb oktatáshoz férjen hozzá,
  • vonzóvá váljon Európa a tehetséges fiatalok számára,
  • hogy Európában minden országában tehetségbarát társadalmak jöjjenek létre.

Célja a központnak, hogy európai tehetségsegítő hálózat révén

  • a témához kapcsolódó információk megosztása felgyorsuljon,
  • a tehetségek számára több és hatékonyabb tehetségtámogatási formák jöjjenek létre,
  • a tehetséggondozásban érdekelt társadalmi szereplők könnyebben megtalálják egymást.

Különösen fontos hosszú távon, hogy gyarapodjon a budapesti Európai Tehetségközponthoz hasonló célokat kitűző hálózati csomópontok száma.

A közös gondolkodáshoz és munkához keresünk partnereket, szakembereket, tehetségeket és tehetségtámogatókat. Reméljük, hogy a magyar példa sikere nem áll meg az országunk határainál, hanem hamarosan egy európai tehetségsegítő, együttműködési hálózat részévé válik. Minden ország különleges természeti erőforrása a tehetség, közös felelősségünk, hogy milyen mértékben és milyen célokkal hasznosul, hogy örömforrássá és teremtő erővé válik-e akár egy-egy tehetség, akár egy-egy társadalom, vagy Európa egésze számára.

A Budapesti Európai Tehetségközpont munkája (2012 július- 2014 június)

Sajtóközlemény – 2012. szeptember 20. (pdf)


A Budapesti Európai Tehetségközpont működése 2012. december 15 és 2013. június 30. között az  Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által  „A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit szolgáló nemzetközi tapasztalatcsere és a budapesti székhelyű Európai Tehetségközpont működésének és stratégiai továbbfejlesztésének támogatására” meghirdetett NTP-EUT-M-12 kódszámú pályázati támogatásból valósul meg.

Talent is a special kind of natural resource that is available in every country.