Felhívás Európai Tehetségpontok megalakítására

Az Európai Tehetségközpontok felhívást intéznek különböző tehetség segítő szervezetek számára, hogy jelentkezzenek Európai Tehetségpontnak, s ezáltal tagjai legyenek az Európai Tehetségsegítő Hálózatnak.

Az ECHA 2014-es Általános Közgyűlésén úgy határozott, hogy támogatja, szabályozza és elősegíti az Európai Tehetségsegítő Hálózat (ETSN) létrejöttét. Az ETSN céljairól ebben a letölthető dokumentumban talál további információkat.

Az Európai Tehetségsegítő Hálózatban az Európai Tehetségközpontok képezik a hálózati csomópontokat, míg a hálózati pontokat az Európai Tehetségpontok jelentik. A Tehetségközpont és a Tehetségpont elnevezés nem utal hierarchikus szerveződésre az Európai Tehetségsegítő Hálózat struktúráján belül. Az Európai Tehetségközpontok egyfajta koordinációs központoknak tekinthetők. Az Európai Tehetségpontoknak pedig fontos feladata, hogy a tehetségsegítés napi gyakorlata mellett kapcsolatokat építsenek ki más Európai Tehetségpontokkal, Központokkal. Az Európán kívül elhelyezkedő úgy nevezett Társult Európai Tehetségpontok szintén egyenrangú tagjai a Hálózatnak.  A sikeres pályázat eredményeképpen az Európai Tehetségpontokat az Európai Tehetségközpontok regisztrálják, és felkerülnek az ETSN tehetségtérképére.

Az angol nyelvű on-line pályázat az ETSN weblapján található.

Pályázni csak on-line és csak angol nyelven lehetséges, a pályázat beadási határideje: 2017. október 30. A pályázatot automatikusan továbbítják az illetékes Európai Tehetségközponthoz, a magyar pályázatokat a Budapesti Európai Tehetségközpont fogja megkapni, a Tehetségközpontnak a pályázat beérkezéstől számított 4 héten belül el kell küldenie az értékelését a pályázattal kapcsolatban.

Az értékelési folyamat során az illetékes Tehetségközpont feldolgozza a Tehetségpont által benyújtott anyagot (adatokat). Az Európai Tehetségpontként regisztrált intézmények részt vehetnek az Európai Tehetségsegítő Hálózat együttműködéseiben.

Az ETSN napjainkban

Az első 14 Európai Tehetség Központ 2015. szeptember 29-én kezdett el az Európai Tehetségsegítő Hálózattal dolgozni. Jelenleg 20 Európai vagy Társult (nem Európában található) Európai Tehetségközpont létezik.

Az ECHA térképén és az ETSN honlapján itt megtalálható az Európai Tehetségközpontok listája, melyen jól látható az Európai Tehetségpontok növekvő száma. Az ETSN rövid történetéről itt olvashat.

Európai / Társult Európai Tehetség Pontok olyan szervezetek lehetnek, melyek:

  • valamilyen módon a tehetségek közvetlen támogatásra fókuszálnak pl. oktatás, azonosítás, fiatalok (vagy idősebbek) tehetséggondozása révén. Ilyen intézmények az iskolák, egyetemi tanszékek, tehetség központok, kiválósági központok, művészeti- és/vagy sport szervezetek stb.;   
  • tehetséghez kapcsolódó döntéshozó szervezetek, nemzeti- vagy nemzetközi szinten (minisztériumok, helyi hatóságok);
  • tehetség menedzsmenttel foglalkozó üzleti vállalatok (tehetség azonosítás, a vállalati felelősségvállalásához kapcsolódó programok, kreatív klímához kapcsolódó programok);
  • tehetségprogramokban résztvevő fiatalokat (vagy idősebbeket) tömörítő szervezetek;
  • tehetséges fiatalok szülői szervezetei;
  • illetve bármely eddig említett intézményekből álló ernyőszervezet.

Egy Európai / Társult Európai Tehetség Pont:

  • Tehetséghez kapcsolódó stratégiával, akció tervvel rendelkezik (pl. azonosítási program, különféle, komplex tehetségprogramok, gazdagító programok, versenyek, kutatás, oktatás, tréning, tantervi fejlesztések, karriertervezés, stb.), és ezt legalább egy éve működteti;
  • Vállalja, hogy tehetséggondozó gyakorlatának tapasztalatait és tehetséggel kapcsolatos ismereteit megosztja más Európai Tehetségpontokkal és Központokkal (pl. programok, akció tervek, célcsoportok szükségletei, jó gyakorlatok, kutatási tapasztalatok webes megosztása, konferenciák szervezése, konferencián szereplés, Tehetség Napok szervezése, vagy azokon részvétel);
  • Nyitott az együttműködésre más Európai Tehetségpontokkal, más Európai Tehetségpontok kapcsolódó programjait hirdeti, ajtói nyitottak szakértők, más Európai Tehetségpontok tehetséges fiataljai (vagy idősebb tehetségei) látogatása előtt.

A jelentkezések csak angolul nyújthatók be, az ETSN weboldalán. Későbbiekben az Európai vagy Társult Európai Tehetségpontok 3 évente újra átesnek egy minősítési eljáráson, hogy kiderüljön, megfelelnek-e továbbra is a regisztrációs feltételeknek.

Segítségnyújtás

Talent is a special kind of natural resource that is available in every country.