ECHA 2. Tematikus Konferencia

25-27 március 2021

Az ECHA (European Council for High Ability – Európai Tehetségtanács) 2021. március 23. és 27. között Budapesten rendezi meg második nemzetközi Tematikus Konferenciáját „Closing the Achievement Gap – Az iskolai teljesítmény-olló csökkentése” címmel. A konferencia a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) és a Debreceni Egyetem közös szervezésében valósul meg.

Az utóbbi években Magyarország az európai tehetséghálózat kialakítása és megerősítése érdekében jelentős lépéseket tett, melynek eredményeként ma már komoly szakmai tekintélyként jelenik meg a nemzetközi tehetséggondozásban. Ebben a folyamatban meghatározó szerepet töltött be a két szervező intézmény, melyek együttműködése garanciát jelent a konferencia magas színvonalú szervezésére és lebonyolítására.

 

A konferencia fő témája az iskolai teljesítmény-olló, mely a különböző tanulócsoportok közt fennálló, tartós teljesítménykülönbségre utal. Ilyen különbségek jelenhetnek meg például a szocioökonómiai státusz, a nemi, kulturális vagy nemzetiségi hovatartozás mentén, de a tanulási nehézségekkel, vagy testi fogyatékkal élők is gyakran hátrányba kerülnek az iskolai eredményességet tekintve. A tehetséggondozás területén ugyanezeket a tendenciákat látjuk: bizonyos csoportok alulreprezentáltak a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók között. Ez a jelenség nemcsak az egyéni életutak sikeressége szempontjából és az elkallódás, a lemorzsolódás megakadályozása miatt lényeges, hanem országos szinten és gazdasági vonatkozásban is a jövő egyik kulcskérdése.

A tanulók bizonyos csoportjainak tartós teljesítménybeli hátránya olyan összetett társadalmi, biológiai, pedagógiai és pszichológiai kérdés, melyek nemzetközi szintű megvitatása aktuális és időszerű. Hasonlóan időszerűnek tartjuk a méltányosság, az esélyegyenlőség, a diverzitás és az inkluzivitás fogalmának erőteljesebb megjelenését a tehetséggondozás területén. Magyarországon különösen sok jó gyakorlat jelenik meg ezen a téren, így a konferencián lehetőség nyílik a magyar szakemberek tapasztalatainak széleskörű megosztására. A konferencián a plenáris előadások mellett műhelyfoglalkozások, kerekasztalbeszélgetések és rövidebb tudományos előadások is lesznek, illetve lesz lehetőség jó gyakorlatok megismerésére és helyszíni látogatására Hejőkeresztúr, Berettyóújfalu és Pécs városába.

A konferencián megjelenő fő kérdések:

  • Hogyan jelenik meg a teljesítmény-olló a kiemelkedő teljesítmények területén?
  • Hogyan tehető a tehetséggondozás az esélyegyenlőség és az inklúzió terepévé?
  • Mi jellemzi a hátrányos helyzetű, de kiemelkedő eredményű tanulókat? Mit tanulhatunk tőlük?
  • Hol jelenik meg a tehetségsegítés szerepe ebben az összetett témakörben?

A konferenciára várjuk mindazokat a szakembereket, akik érdeklődnek a kérdés iránt, illetve akiknek olyan saját jó gyakorlatuk vagy kutatási eredményük van ebben a témában, amelyet szívesen megosztanak rövidebb előadás vagy poszter formájában.

A konferencia nyelve: angol.

Talent is a special kind of natural resource that is available in every country.